Ukryj listę uniwersów
UNIVERSUM AZURE
Unis stats
UNIVERSUM EXODAR
Unis stats
UNIVERSUM TALANDOR
Unis stats
UNIVERSUM 3 INFORMACJE
Unis stats
UNIVERSUM 2 INFORMACJE
Unis stats

Regulamin Progamela.net Server

0# PRE-regulamin

 1. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem korzystania z serwisu ProGamela.net Regulamin ten dotyczy całej oferty ProGamela.net istniejącej w Internecie.
 2. ProGamela.net jest grą bezpłatną. Z tego względu wszelkie roszczenia z tytułu niedostępności gry nie muszą być rozpatrywane przez Team Gry.
 3. ProGamela.net nie bierze na siebie odpowiedzialności za niedostępność gry, błędy programowe itp.
 4. Graczowi przysługuje odwołanie się do Administracji Gry w przypadku, gdy błąd programowy i/lub błąd serwera postawił Gracza w niekorzystnej sytuacji. Odrzucenie odwołania przez Administrację Gry oznacza brak możliwości ponownego odwołania się od decyzji Administracji Gry.
 5. Po zakończonej sukcesem rejestracji i aktywacji konta Użytkownik rozpoczyna członkostwo w Grze. Rozpoczęte podczas rejestracji członkostwo może zostać zakończone przez członka w dowolnym czasie poprzez skasowanie jego własnego konta. Skasowanie danych może przedłużyć się w czasie z powodów technicznych. Jednak ProGamela.net nie będzie przechowywać danych użytkownika dłużej niż to konieczne technicznie.

1# Konta/gracze

 1. Każdemu adresowi IP / graczowi przysługuje dokładnie tylko jedno konto. W przypadku gry z jednego komputera więcej, niż jednego konta (gra z kimś z rodziny, ten sam internet itp.) fakt ten należy zgłosić niezwłocznie zaraz po wejściu na konto i rozpoczęciu gry. Multikonta należy zgłaszać w grze po kliknięciu na zakładkę Zgłoś multikonto w lewym menu.
 2. W przypadku gry 2 kont z jednego adresu IP, transportowanie między sobą surowców oraz atakowanie się wzajemnie tych kont będzie karane. Działania takie jak wspólna obrona lub jakakolwiek pomoc między kontami zgłoszonymi jest niedozwolona. Przebywanie w jednym sojuszu jest jednak dozwolone.
 3. Sprzedaż kont gracza/komandora jest surowo zabroniona.
 4. Żaden Gracz nie może rościć sobie prawa do uczestnictwa w ProGamela.net.
 5. Sprzeciw wobec skasowania konta gracza, lub jego zbanowania może nastąpić tylko poprzez Forum Gry lub pocztę e-mail (adresy dostępne na stronie logowania). Sprzeciw nie ma mocy prawnej w szczególności z powodu bezpłatnego charakteru Gry.
 6. Konta bez urlopu, na których nie odnotowano zalogowania przez okres 30 dni oraz konta z urlopem, na których nie odnotowano zalogowania przez okres 45 dni) - automatycznie są przekazywane do przejęcia przez innych graczy na liście 'przejmij konto' w rejestacji serwisu. Użytkownik konta, które zostało przekazane do przejęcia nie może rościć sobie prawa do owego konta.
 7. Nazwy graczy ( nicki ) nie mogą być podobne do siebie na jednym uniwersum. Nazwy muszą się różnić przynajmniej 3 znakami oraz nie mogą przypominać wyglądałem innych już istniejących nazwy kont. Gracze mają czas do 48 godzin na zmianę nicku od czasu powiadomienia go przez osobę reprezentującą administrację gry w innym przypadku administrator może takie konto zablokować aż do momentu zmiany nicku lub zmienić nazwę konta, informując gracza o tym fakcie podając nową nazwę konta.

2# Zasady wewnetrzne

 1. Pushing - Jako pushing rozumiane są wszelkie transporty surowców od gracza z mniejszą liczbą punktów do gracza silniejszego. Dotyczy to także wymuszeń. Wszelkie wysyłki surowców od gracza słabszego do silniejszego, nie będące handlem i/lub nie zwrócone przez silniejszego gracza w ciągu 24h będą rozumiane jako pushing. Pushing zaczyna się przy wysyłce ponad 500 jednostek. Wszelkie próby ominięcia tego punktu regulaminu są niedozwolone.
 2. Pushing w sojuszu dozwolony jest tylko w momencie, gdy wysyłka jest uzasadniona np. gdy gracz stracił swoją flotę. Należy przed wysyłką jakichkolwiek surowców powiadomić o tym fakcie SGO/GO lub Administratora gry, który zbada zaistniałą sytuację. Należy poprzeć się dowodem w postaci raportu wojennego itp.
 3. Pożyczka surowców jest dozwolona tylko wtedy gdy gracz, do którego był wysyłany transport odeśle równowartość sumy wysłanych surowców w ciągu 24 h. W przypadku zgłoszenia przez gracza niewywiązania się z umowy konto jest blokowane.
 4. Handel między graczami powinien być zakończony w ciągu 24h od wysłania pierwszego transportu przez jednego z graczy. Spłacanie swoich zobowiązań handlowych w postaci pozostawienia PZ do zebrania jest niedozwolone. Jeżeli gracze podejmują handel wskazane surowce muszą być przesłane flotą z misją transportuj.
 5. Wszelkie surowce w momencie gdy przesyła je gracz słabszy od drugiego powinny zostać niezwłocznie mu odesłane. Fakt ten należy także zglosić Administracji.
 6. Zabrania się składowania pokaźnych ilości surowców na planecie w celu napadania przez tego samego gracza wielokrotnie w momencie gdy stan ten jest celowy.
 7. Zabrania się składowania własnych surowców na planetach graczy nieaktywnych.
 8. Wszelkie próby ominięcia zasady pushu będą rozpatrywane przez administrację.
 9. Moonmaking jest dozwolony, lecz nie może odbywać się pomiędzy dwoma kontami o tym samym adresie IP.
 10. Zasada bashingu uniemożliwia zbyt częste atakowanie jednego konta przez tego samego gracza. Więcej niż 12 ataków na KONTO w ciągu dnia (od godziny 0:00 do 24:00) będzie definiowane jako Bash i jest niedopuszczalne. Niszczenie jest uznawane za 1 atak. Kont nieaktywnych powyżej 7 dni tj. z literą i lub l w galaktyce, zasada ta nie obowiązuje.
  • Bash nie dotyczy:
   • Zestrzelenia sond szpiegowskich.
   • Kont nieaktywnych.
   • Atakujacych flot, które uległy całkowitemu zniszczeniu.
   • Bitew pomiędzy członkami sojuszy będącymi w stanie wojny.
 11. Spamowanie podglądu flot (misje "wielogodzinne" z mała ilością statków, które nie zagrażają obrońcy) jest niedopuszczalne, jest to próba zmylenia obrońcy przed prawdziwym atakiem.
 12. Szybkie skany w obrębie jednej planety lub gracza w bardzo krótkim odstępie czasu definiowane są jako spam sondami i podlegają karze. Spamem nie są skany w obrębie wszystkich planet gracza po kolei w krótkim czasie, o ile nie są one wciąż powtarzane. Granica spamu sondami jest bardzo płynna i ciężka do zdefiniowania, dlatego rozstrzygające zdanie posiada administrator.
 13. Na moment przed dotarciem floty do obrońcy, zabronione jest wielokrotne skanowanie sondami szpiegowskimi jego planet w celu obciążenia serwera. Zasada ta ma za zadanie ochronę graczy przez szybkimi skanami w bardzo krótkich odstępach czasowych.
 14. System wiadomości w grze nie jest systemem korespondencyjnym a jedynie ułatwieniem dla graczy. Administracja ze względu na charakter strony ma prawo do przeglądania danych zamieszczonych w systemie.

3# Zamiana kont, bugusing i wymuszenia

 1. Obowiązkiem każdego gracza jest zgłoszenie błędów gry (bugi, literówki, złe działanie) na forum lub operatorowi gry (GO,SGO,Adminowi,Technikowi).
 2. Zamiana kont jest dozwolona.
 3. W momencie wymiany gracz nie ma prawa mieć pretensji o poprzednie konto.
 4. Przez bugusing rozumiane są wszelkie działania na koncie oraz poza nim mające na celu próbę uzyskania korzyści w wyniku błędów kodu i mechaniki gry. Próby wykorzystywania powszechnie znanych luk oraz domniemane testowanie zabezpieczeń podlegają karze identycznie jak bugusing. Próby wejścia do plikow administracyjnych gry podlegają karze.
 5. Wszelkie próby spowolnienia serwera są niedozwolone.
 6. Rozgrywkę można prowadzić tylko na jednej zakładce przeglądarki na uniwersum ( uniwersum = zakładka ). Rozgrywka na więcej niż jednej zakładce na dane uniwersum jest zabroniona.
 7. Wykryte błędy, które uniemożliwiają grę na koncie należy zgłaszać Administracji. Nieprawidłowości w działaniu gry jak i błędy literowe oraz błędy nie mające większego wpływu na rozgrywkę powinny być zgłaszane na forum.
 8. Przez błędy rozumiane są stany gry i błędy w działaniu, które odpowiednio wykorzystane mogą wspomagać gracza w jego rozwoju, lub uniemożliwiające działania na jego koncie.
 9. Przez nieprawidłowości rozumiane są błędy gry spowodowane błędem kodu, które nie są na tyle groźne i pomocne, w niektórych sytuacjach, by należalo je ukrywać przed innymi graczami (np. utrata punktów lub niedziałające raporty wojenne)
 10. Wymuszenia dotyczące surowców są zabronione. Zaistniałą sytuację należy zgłosić Administratorowi lub Operatorowi Gry.
 11. Wszelkie zwroty należy zgłaszać do 72 godzin od czasu wystąpienia błędu, w innych wypadkach sprawę uważa się za przedawnioną i operator gry nie musi jej rozpatrzyć.
 12. Groźby dotyczące mienia i osób prywatnych są także zabronione.
 13. Zabronione są wszystkie działania, których celem jest podszywanie się pod członków administracji gry, bądź powoływanie się na znajomość z jednym z członków administracji ProGamela.net.

4# Język

 1. Język preferowany w obszarze gry to język polski. Nie jest zabronione używanie innych języków.
 2. Wysyłanie obraźliwych treści do użytkowników jest surowo karane. Obraza na tle rasistowskim i światopoglądowym oraz wysyłanie do innych użytkowników takich treści, jak także tzw. "wiązanki" (obraźliwem i wulgarne wiadomości) - będą kończyć się banem na adres IP użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za rozsyłanie takich treści.
 3. Poprzez spam rozumiane są wysyłki niechcianych wiadomości do użytkowników (np. reklamy) oraz zapełnianie skrzynki kilkunastoma i więcej wiadomośćmi wysłanymi w krótkim odstępie czasu. Za spam uważa się także wielokrotne skanowanie planety w celu zapełnienia skrzynki z wiadomośćmi na koncie przeciwnika.
 4. Obraza graczy poprzez komunikatory, czaty, pocztę elektroniczną oraz wszelka obraza poza obszarem gry i forum nie jest karana. Wyjątkiem jest komunikacja z Administracją, Operatorami gry i resztą zespołu gry.
 5. Administrator ma prawo zbanować gracza szukając jego konta w grze, używając adresu IP w komunikatorze, przez który rozmawia z graczem gdy ten jawnie łamie regulamin.
 6. Zabronione są wulgarne bądź obraźliwe nazwy planet, sojuszy, gracza itp.
 7. Stosowanie "pseudo cenzury" (np. gwiazdkowania, zmiany pojedynczych liter itd.) może także doprowadzić do blokady konta.
 8. Nie wolno w nicku, nazwach planet oraz sojuszy używać słów admin, administrator, sgo, game operator oraz nazw pochodnych.
 9. Wielokrotne wysyłanie tej samej wiadomości, lub dużej ilości nieistotnych wiadomości do Operatora Gry może być uznane za spam.

5# Administracja i Operatorzy

 1. Decyzję administracji nie zawsze są nieomylne. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na forum.
 2. Jeżeli Administrator lub operator gry mówią wyraźnie i dosadnie, to nie należy ich zmuszać do zmiany zdania lub poglądów.
 3. Administrator ma prawo odmówić wypowiedzi na dany temat lub na zadane mu pytanie bez podania przyczyny. Dotyczy to także Operatorów Gry.
 4. Administrator ma prawo ukarać osobę spamującą (m.in. mailowo,poprzez komunikatory,wiadomościami w grze).
 5. Administrator ma prawo ukarać osobę, która grozi, oczernia lub podnosi ton swojej wypowiedzi.
 6. Administrator ma prawo ukarać osobę, która pyta o surowce, statki oraz inne dobra w grze bez konkretnej przyczyny (np. zniknięcia surowców). Osoby proszące o podniesienie wydobycia, odbanowanie kolegi (bez podania przyczyny) czy też inne dobra w grze dla swojej korzyści, będą ignorowane.
 7. Administrator ma prawo ukarać osobę, która nagminnie stara się wpłynać na jego decyzję.
 8. Administrator ma prawo ukarać osobę, która uważa się "za osobę mądrzejszą od regulaminu".
 9. Administracja zastrzega sobie prawo do zachowania danych użytkownika, aby nadzorować przestrzeganie regulaminu gry i obowiązującego prawa. Zachowane i przetwarzane mogą być adres IP oraz adres email gracza.
 10. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wykorzystania powyższych danych w celach marketingowych, jaki i udostępnienia ich odpowiednim służbom w ramach ich uprawnień i zobowiązań, o ile jest to wymagane do dochodzenia interesów dostawcy gry (ProGamela.net) albo prowadzenia czynności odpowiednich władz w ramach ich uprawnień. Dane osobowe uczestników nie będą w żadnym razie przekazywane agencjom reklamowym. Użytkownik może w dowolnym czasie odmówić prawa do przetwarzania jego danych osobowych, jednak udział w grze bez podania wymaganych danych z powodów technicznych jest niemożliwy. Zalogowanie się bez podania danych jest niemożliwe.

6# PROCASH

 1. Usługę sms/płatności online zapewnia firma Dotpay S.A. o adresie strony: http://dotpay.pl.
 2. Firma Dotpay S.A. jest w pełni odpowiedzialna za błędne działanie systemu płatności sms bądź systemu online.
 3. PROCASH i powiązane usługi przepadają w momencie naruszenia warunków korzystania z serwisu (otrzymanie bana, kasacja konta, niedostępność serwera).
 4. Roszczenia dotyczące zwrotu płatności, przywrócenia PROCASH, rekompensata nie mają mocy prawnej jeśli zostały złamane warunki korzystania z serwisu lub gdy nie jest możliwa weryfikacja danych / informacji z różnych powodów ( braku informacji, utrata danych lub niedostępność usług )
 5. Wszelkie reklamację należy zgłosić do opiekuna gry, w celu otrzymania dalszych informacji na temat procesu reklamacji.

7# Inne

 1. Akceptując regulamin zgadasz się na otrzymywanie materiałów promocyjnych oraz e-maili od administracji gry. Materiały te mogą nie nawiązywać do tematyki gry.
 2. Własności i właściwości Panelu PRO oraz promocji związanej z kontami PRO mogą ulec zmianie. Administracja nie jest zobowiązana do informowania o zmianach w tym obszarze.
 3. Zabrania się bezwzględnie sprzedaży surowców i dóbr w grze w zamian za dobra inne niż wirtualne, osadzone w realiach gry.
 4. Dozwolona jest wymiana kont między dwoma grami. Jeśli jednak drugą grą jest projekt o zbliżonej tematyce, zabrania podawania się jawnie pełnego adresu do jego strony internetowej. Wystarczy podać nazwę, a link przesłać bezpośrednio do zainteresowanej osoby. Punkt ten dotyczy szczególnie obszaru forum.
 5. Administracja Progamelii nie ponosi odpowiedzialności za straty wywołane przez lagi czyli utratę floty, stratę surowców na planetach z powodu ataków. Gracz ma prawo domagać się rekompensaty floty lub surowców tylko jeżeli udokumentuje, że strata ta nastąpiła z powodu poważnego błędu gry i tylko administrator lub operator gry decyduje, czy uzna reklamacje i czy zwróci stracony dobytek. Próby wykorzystania Administracji Gry będą karane.
 6. Pisanie do Administratorów poprzez komunikator jest dozwolone jedynie wtedy, gdy zaistniała nagła sytuacja, na tyle poważna, że kontakt bezpośredni jest niezbędny. W każdym innym wypadku kontakt z Administracją odbywać się winien poprzez forum gry.
 7. Używanie wszelkich programów wspomagających grę, automatyzujących działania na koncie, autoklikerów oraz spambotów i programów powodujących niestabilność serwera jest surowo wzbronione. Zakazuje się także używania makr i usprawnień przeglądarek internetowych wspomagających grę lub wyłączających pewne ich obszary.
 8. Administrator, ma prawo ukarać osobę niezaznajomioną z regulaminem gry, gdy pyta o rzeczy oczywiste, których mechanizm przedstawiony jest w Regulaminie gry.
 9. Administrator może nie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące regulaminu gry.
 10. Nieznajomość powyższego regulaminu nie wpływa na wymiar nałożonej kary. Każdy gracz ma obowiązek znać i przestrzegać regulamin.
 11. Administrator posiada wszystkie logi związane z multikontami, bashem, logowaniami, transportami oraz próbami włamania się do gry. Jeżeli Administrator zobaczy jakiekolwiek nadużycie ze strony gracza, ma prawo do zbanowania winowajcy.
 12. Wszelkie wyłudzenia, prośby i próby ułaskawienia administratora w przypadku np. błędu gry (chodzi tu o prośby o nieusuwanie np. zdublowanych surowców) będą karane banem.
 13. Zabrania się otwierania stron ProGamela.net za pomocą innych programów niż przeglądarki internetowe. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują lub zastępują interfejs strony.
 14. Zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi możliwość działania na szkodę innych graczy. Do takich programów zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane skrypty, które umożliwiają samo-aktualizację (auto-refresh) oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowymi.
 15. Wszystkie konta, łącznie ze znajdującymi się na nich surowcami, statkami itd. sa wirtualnymi przedmiotami w grze. Użytkownik nie uzyskuje prawa własności, ani żadnego innego prawa do konta, ani jego części. Wszystkie prawa do kont i ich zawartości należą do ProGamela.net. Żadne prawa, a w szczególności prawo do wykorzystywania zawartości nie może być przeniesione na użytkownika.
 16. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania ProGamela.net. Wyjątek stanowią szkody, które zostaną spowodowane celowo przez ProGamela.net, do utraty życia i zdrowia włącznie. W związku z powyższym Administrator wyraźnie ostrzega, że nadmierne granie w gry komputerowe powoduje znaczące ryzyko dla zdrowia.
 17. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z błędu bądź niedociągnięć gry. Użytkownik nie może rościć sobie praw do zwrotów z w/w powodów.
 18. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzekome włamanie na konto. Hasło użytkownika jest przetrzymywane w naszej bazie jako zaszyfrowane i nie do rozszyfrowania. Użytkownik nie może rościć sobie praw do zwrotów z w/w powodów.
 19. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzekome włamanie na konto. Hasło użytkownika jest przetrzymywane w naszej bazie jako zaszyfrowane i nie do rozszyfrowania. Użytkownik nie może rościć sobie praw do zwrotów z w/w powodów.

Polityka prywatności serwisu.

Tabela rodzajów przewinień i odpowiadającego im czasu kary

Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, Administracja w każdej chwili może zmienić regulamin bez podania przyczyn jednak przy większych zmianach winna powiadomić graczy. Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej zasady są jasne i czytelne. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Administracją.
Pozdrawiamy, życzymy miłej i uczciwej gry,
Progamela.net Team©Copyright by Progamela.net - 2008 - 2015
Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.